img

Możliwy hotel w dawnym poznańskim kasynie

Fot. www.freedigitalphotos.net

W budynku dawnego kasyna oficerskiego zlokalizowanym przy ul. Bukowskiej w Poznaniu, prawdopodobnie powstanie hotel. Projekty obiektu o takim charakterze przygotowała pracownia CDF Architekci.

Budynek kasyna pochodzi z 1912 roku. W latach 70-tych został wyremontowany, a w roku ubiegłym wystawiony przez ówczesnego właściciela - Agencję Mienia Wojskowego - na sprzedaż.

Nowym projekt CDF Architekci zakłada rewitalizację starego budynku kasyna wojskowego oraz budowę nowego obiektu hotelowego. Pracownia przygotowała dwie dwie koncepcje - kameralny budynek z 45 pokojami oraz drugi wariant z 70 pokojami.

Budynek dawnego kasyna oficerskiego przy ul. Bukowskiej w Poznaniu wylicytowano w październiku 2012 roku. Po jednym postąpieniu obiekt sprzedano za 3 mln 838 tys. złotych, czyli o 38 tys. złotych więcej od jego ceny wywoławczej. Choć przed przetargiem wpłynęły dwa wadia, to ostatecznie w licytacji wziął udział tylko jeden podmiot.

Budynek kasyna pochodzi z 1912 roku. Na początku 70-tych został wyremontowany. Zgodnie z zapisami w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego obiekt położony jest w granicach historycznych dzielnic miasta, na terenie zabudowy o charakterze mieszkaniowo-usługowym.

Data publikacji: 25.10.2013

Nasi partnerzy