img

Nasze-obce-wspólne dziedzictwo kulturowe. Zachowane.Utracone

Tak zatytułowana konferencja odbędzie się już 18 września w Białymstoku. To spotkanie, w którym uczestniczyć będą światowej sławy naukowcy zajmujący się badaniami w dziedzinie kultury Europy Środkowo-Wschodniej.

Spotkanie stanowi znakomitą okazję do nawiązania współpracy między studentami jak i doktorantami nie tylko z polskich, ale również zagranicznych uniwersytetów. Głównym tematem dyskusji ma być coraz częściej widoczny, wielokulturowy charakter regionów, z którego wynikają podziały na tak zwane „nasze” i „obce” dobra kulturowe.

Celem organizatorów jest rozmowa na temat tego, jak dojść do stanu kiedy wszystko co „nasze” i „obce” stanie się „wspólne”. Dzięki zaproszeniu autorytetów o odmiennych opiniach możliwe będzie dojście do dialogu na poziomie międzynarodowym. Na spotkaniu poruszane będą cztery panele tematyczne:

-Prawne aspekty ochrony dziedzictwa kulturowego
-Opieka nad zabytkami
-Straty dziedzictwa kulturowego
-Zabytek ożywiony i zachowany

Podczas spotkania wszyscy uczestnicy będą mieli zapewnione najwyższe standardy, które na pewno ułatwią przebieg każdego wystąpienia. Konferencja daje ogromne szanse jeśli chodzi o rozwój dyskusji na temat dziedzictwa kulturowego Europy Środkowo-Wschodniej.

Data publikacji: 19.08.2014

Nasi partnerzy