img

PIT 37 – rozliczanie dochodów z tytułu umowy o pracę i co jeszcze?

Mimo że formularz deklaracji podatkowej PIT 37 jest najpowszechniej używany, to zdarza się, że jego wypełnienie nastręcza wątpliwości. Szczególnie jeśli podatnik uzyskuje dochody z kilku różnych źródeł. Prawidłowe wypełnienie formularza jest niezwykle istotne, każde potknięcie skutkuje bowiem koniecznością składania korekty, a poważniejsze błędy obwarowane są konsekwencjami na przykład w postaci upomnienia lub nawet kary. Warto zatem zadbać o skrupulatne i poprawne uzupełnienie formularza deklaracji podatkowej PIT 37. W poniższym artykule podpowiadamy, jak to zrobić.


 


1. PIT 37 – kto musi go wypełnić?


2. PIT 37 a inne źródła dochodów


3. Jakie źródła dochodów należy uwzględnić w formularzu PIT 37?


4. Program PIT – czy warto z niego korzystać?


 


PIT 37 – rozliczanie dochodów z tytułu umowy o pracę i co jeszcze?


 


PIT 37 – kto musi go wypełnić?


 


Formularz deklaracji podatkowej PIT 37 jest najpowszechniejszą formą rozliczenia się z fiskusem. Podstawową przesłanką do złożenia tego rodzaju deklaracji jest osiąganie dochodów wynikających ze stosunku pracy oraz z umów cywilno-prawnych (umowa zlecenie, umowa o dzieło). Podsumowując; deklarację podatkową PIT 37 musi wypełnić każdy podatnik, który w roku poprzedzającym złożenie deklaracji uzyskał przychody z tytułu:


 
 • umowy o pracę;
 • pracy nakładczej;
 • kontraktów menadżerskich;
 • umów cywilno-prawnych;
 • emerytur i rent krajowych;
 • zasiłków przedemerytalnych;
 • stypendiów;
 • zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego.
 


PIT 37 a inne źródła dochodów


 


Kiedy podatnik zatrudniony jest na podstawie umowy o pracę i odprowadza podatki za pośrednictwem płatnika (pracodawcy), to nie ulega wątpliwości, że powinien rozliczyć się z fiskusem za pomocą formularza PIT 37. Podatnicy bywają jednak zagubieni, gdy w grę wchodzą także dochody, uzyskiwane z innych źródeł. Warto wiedzieć, że i w takim przypadku podstawową deklaracją nadal może być druk PIT 37, który zawiera rubrykę, przeznaczoną do wykazania innych źródeł dochodów. W przypadku samodzielnego rozliczania owych dodatkowych środków konieczne będzie także złożenie formularza PIT 11. Warto nadmienić, że podczas składania formularza pit online specjalnie zaprojektowany do tego celu program pomaga podatnikowi w doborze odpowiedniego formularza i za pomocą dodatkowych pytań naprowadza na właściwe druki. Jest to istotne, gdyż każde potknięcie może skutkować koniecznością składania korekty i dopełniania dodatkowych formalności, a w przypadku poważniejszych uchybień nawet otrzymaniem upomnienia lub kary.
Jakie źródła dochodów należy uwzględnić w formularzu PIT 37?

Jest to kolejna kwestia, która wzbudza liczne wątpliwości. Rzecz jasna jest ona regulowana za pomocą przepisów. Podczas składania e-deklaracji w rubryce dotyczącej źródeł dodatkowych dochodów należy zatem uwzględnić m.in.:


 
 • dochody uzyskiwane z organu rentowego (zasiłki itp.),
 • alimenty, objęte obowiązkiem opodatkowania,
 • stypendia, objęte obowiązkiem opodatkowania.
 


Stworzona przez ustawodawcę lista nie jest nieograniczona. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy zasięgać informacji u źródła, a zatem w stosownym urzędzie skarbowym.


 


Program PIT – czy warto z niego korzystać?


Mozolne wypełnianie formularza z kalkulatorem w dłoni to przeszłość – na szczęście, takie samodzielne rozliczanie skutkowało bowiem dużą liczbą pomyłek i błędów, które są niedopuszczalne w treści deklaracji podatkowej. Przysparza to kłopotów podatnikowi, urzędnikom zaś dokłada obowiązków. Z pewnością warto wesprzeć się programem pit, wypełniając e-deklaracje. System czuwa nad poprawnością wpisywanych danych, nakierowuje na prawidłowe rozwiązania oraz oblicza właściwe wartości bez ryzyka pomyłki. Pozwala to na szybkie i bezproblemowe wypełnienie formularza, a następnie rozliczenie się z fiskusem bez wychodzenia z domu. E-deklaracje przesyła się bowiem drogą elektroniczną (poprzez witrynę internetową, w żadnym wypadku nie należy tego robić poprzez e-mail).


 


 


Poprawne wypełnienie deklaracji pozwoli ci spać spokojnie, kiedy twój e-pit trafi do urzędu skarbowego. 

undefined
Data publikacji: 28.12.2021

Nasi partnerzy