img

Dla kogo PIT 39?

PIT 39 dotyczy zbycia nieruchomości lub prawa majątkowego do nieruchomości. Muszą go wypełnić podatnicy, którzy dokonali odpłatnej sprzedaży nieruchomości przed upływem 5 lat, licząc od daty jej zakupu lub wybudowania (na przykład domu jednorodzinnego). W takim przypadku wystąpi konieczność opodatkowania podatkiem w wysokości 19%. Osoby, które dokonały zbycia nieruchomości i praw majątkowych w 2022 roku, muszą złożyć deklaracje do dnia 2 maja 2023 roku. Dowiedz się, dlaczego nie wolno zapomnieć o deklaracji PIT 39.

1. Postępowanie w przypadku sprzedaży nieruchomości

2. Co zrobić w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości?

3. PIT 39 - nie tylko zbycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego

W Polsce od wielu lat trzeba płacić podatek dochodowy przy sprzedaży nieruchomości, którą posiada się mniej niż 5 pełnych kalendarzowych lat. Oznacza to, że nieruchomość nabyta w styczniu 2020 roku podlega pod nieopodatkowaną sprzedaż dopiero w styczniu 2026. Wyjątek dotyczy sytuacji, w których zbywca kupił inną nieruchomość na własne cele mieszkaniowe. Wówczas organ podatkowy opodatkuje różnicę pomiędzy sprzedażą jednej nieruchomości a kupnem drugiej. W interesie Urzędu Skarbowego może być sprawdzenie faktycznej wysokości wartości rynkowej danej nieruchomości. Wypełnianie deklaracji PIT 39 dotyczy osób fizycznych. Firmy rozliczają się z fiskusem na innych deklaracjach.

Postępowanie w przypadku sprzedaży nieruchomości

Przed podpisaniem umowy sprzedaży mieszkania lub jakiegokolwiek innego budynku mieszkalnego warto skonsultować z notariuszem wszystkie przepisy, które dotyczą transakcji. Wiele osób zupełnie zapomina o tym, że sprzedaż ich własności przed upływem 5 lat podlega opodatkowaniu. Dla ludzi nie za bardzo zrozumiałe jest, dlaczego mają płacić podatek dochodowy od sprzedaży nieruchomości nabytych wcześniej za własne pieniądze lub pozyskanych w formie darowizn i spadków. 

Kwotę zapłaconego podatku pomniejsza się między innymi o koszt nabycia nieruchomości na własne cele mieszkaniowe lub spłaty kredytu hipotecznego zaciągniętego niegdyś w banku na zakup prawa do domu jednorodzinnego czy mieszkania. Można też uwzględnić udokumentowane nakłady na remont. Organ kontroli skarbowej uznaje imienne faktury. 

Sprzedaż nieruchomości to również podatek od czynności cywilnoprawnych, taksa notarialna, wypisy notarialne i wpis do Ksiąg Wieczystych. Te koszty jednak są ponoszone w dniu, w którym nastąpiło nabycie nieruchomości. Pokrycie opłat administracyjnych stoi po stronie nabywcy. Dodatkowe wydatki to ponoszenie kosztów pośrednictwa. Tak więc kosztów z tytułu sprzedaży nieruchomości i jej kupna jest wiele.

Co zrobić w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości?

Podpisanie umowy sprzedaży to zawsze dla stron transakcji szansa na spełnienie swoich marzeń, ale i obowiązek związany z uiszczeniem opłat i rozliczeniem podatku dochodowego. Co do zamiany nieruchomości, w Polsce jest to taktowane tak samo, jak sprzedaż — trzeba o tym pamiętać. 

Jeśli podatnik zapomni rozliczyć się z podatku, Urząd Skarbowy może naliczać odsetki do dnia zapłaty podatku włącznie. W tej sytuacji mogą też wystąpić inne przykre konsekwencje karno — skarbowe.

PIT 39 - nie tylko zbycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego

PIT 39 dotyczy nie tylko mieszkań ze spółdzielni mieszkaniowej, ale i spółdzielczych lokali użytkowych czy domów. Trzeba go też wypełnić po zbyciu prawa wieczystego użytkowania gruntów. Pod PIT 39 podlega w zasadzie każda nieruchomość lub część nieruchomości, która mieści się w przedziale 5 lat liczonym od daty jej kupna lub wytworzenia.


Data publikacji: 07.11.2022

Najnowsze newsy branżowe -

Nasi partnerzy