Strzelce Krajeńskie - 1 obiekt, ośrodek, hotel konferencyjny

Logo ośrodka
img   2
sale
konferen-
cje
img100
Naj-
większa
sala
img-
Miejsc
nocleg-
owych


Sale konferencyjne w okolicy - Strzelce Krajeńskie

Logo ośrodka
img      3
sal
konferencyjnych
img     200
Największa
sala
img     64
Miejsc
noclegowych

Logo ośrodka
img      8
sal
konferencyjnych
img     320
Największa
sala
img     174
Miejsc
noclegowych

Logo ośrodka
img      4
sal
konferencyjnych
img     150
Największa
sala
img     271
Miejsc
noclegowych

Logo ośrodka
img      4
sal
konferencyjnych
img     150
Największa
sala
img     78
Miejsc
noclegowych

Logo ośrodka
img      5
sal
konferencyjnych
img     250
Największa
sala
img     
Miejsc
noclegowych

Artykuły - obiekty konferencyjne - Strzelce Krajeńskie

Nasi partnerzy