Tu znajdziesz doskonałe miejsce na konferencje

Lutowiska - 1 obiekt, ośrodek, hotel konferencyjny

Stanica Kresowa Chreptiów
Lutowiska
Stanica Kresowa Chreptiów
Stanica Kresowa Chreptiów
Logo ośrodka
img   1
sala
konferen-
cyjna
img60
Naj-
większa
sala
img60
Miejsc
nocleg-
owych
Zobacz pełną prezentację obiektu

Sale konferencyjne w okolicy - Lutowiska

Logo ośrodka
img     
sal
konferencyjnych
img     250
Największa
sala
img     20
Miejsc
noclegowych
Zobacz pełną prezentację obiektu

Logo ośrodka
img     
sal
konferencyjnych
img     220
Największa
sala
img     142
Miejsc
noclegowych
Zobacz pełną prezentację obiektu


Logo ośrodka
img     
sal
konferencyjnych
img     72
Największa
sala
img     38
Miejsc
noclegowych
Zobacz pełną prezentację obiektu

Logo ośrodka
img     
sal
konferencyjnych
img     120
Największa
sala
img     120
Miejsc
noclegowych
Zobacz pełną prezentację obiektu

Nasi partnerzy