Istebna - 3 obiekty, ośrodki, hotele konferencyjne

Logo ośrodka
img   1
sala
konferen-
cyjna
img160
Naj-
większa
sala
img100
Miejsc
nocleg-
owych
Logo ośrodka
img   3
sale
konferen-
cje
img140
Naj-
większa
sala
img101
Miejsc
nocleg-
owych

Centrum 423, Istebna

tel. 512 007 646, (33) 855 10 69Sale konferencyjne w okolicy - Istebna

Logo ośrodka
img      3
sal
konferencyjnych
img     150
Największa
sala
img     192
Miejsc
noclegowych

Logo ośrodka
img      3
sal
konferencyjnych
img     80
Największa
sala
img     354
Miejsc
noclegowych

Logo ośrodka
img      4
sal
konferencyjnych
img     120
Największa
sala
img     100
Miejsc
noclegowych

Logo ośrodka
img      1
sal
konferencyjnych
img     120
Największa
sala
img     120
Miejsc
noclegowych

Logo ośrodka
img      1
sal
konferencyjnych
img     60
Największa
sala
img     48
Miejsc
noclegowych

Artykuły - obiekty konferencyjne - Istebna

Nasi partnerzy