img

UAM zaprasza na konferencję dotyczącą nauk humanistycznych

Uniwersytet im. A. Mickiewicza zaprasza do uczestnictwa w konferencji ”Nauki humanistyczne i społeczne w defensywie czy w ofensywie”. Wydarzenie odbędzie się na terenie Wydziału Nauk Społecznych UAM w dniach 7-8 listopada bieżącego roku.

Tematyką przewodnią konferencji będzie ocena współczesnej kondycji nauk społecznych oraz humanistycznych w naszym kraju, jak również na arenie światowej. Zagadnienia poruszane podczas wydarzenia nawiązywać będą do toczących się aktualnie rozmów o miejscu, przyszłości i roli wspomnianych dziedzin naukowych.

Wśród kwestii omawianych podczas konferencji znajdą się pojęcia związane z interdyscyplinarnością, modą , funkcjami i zadaniami, oceną efektywności, specyfiką, ideologią, wyzwaniami oraz przejawami kryzysu zaprezentowane w odniesieniu do nauk humanistycznych oraz społecznych. Ponad to poruszona zostanie problematyka finansowania badań związanych z tymi dziedzinami, a także efektów kształcenia w odniesieniu do rynku pracy.

Data publikacji: 27.10.2014

Nasi partnerzy