img

Pracownik i student na rynku pracy, czyli Poznań zaprasza na konferencję

http://jg16902-konf3.home.amu.edu.pl/

Już 21 maja w Poznaniu odbędzie się konferencja dotycząca przyszłości studentów na obecnym rynku pracy.

Głównym celem konferencji jest zwrócenie uwagi na możliwości pracowników i studentów na rynku pracy. Tematem dyskusji będą problemy i wyzwania, przed jakimi codziennie stają współcześni pracownicy oraz kandydaci do pracy. Zaprezentowane zostaną także wyniki badań związane z tym tematem.Zagadnienia, jakie zostaną poddane dyskusji podczas spotkania to między innymi:- Strategie przedsiębiorców wobec pracowników i kandydatów na rynku pracy- Kluczowe problemy pracowników i studentów na rynku pracy- Oczekiwania wobec rynku pracy pracowników i studentów- Najnowsze rozwiązania, trendy i innowacje na rynku pracy- Relacje pracodawca – pracownik/student- Współczesne wymogi rynku pracyW konferencji wezmą udział między innymi ekonomiści, psychologowie pracy, praktycy biznesu oraz osoby chcące rozwijać swoje umiejętności w tej dziedzinie

Data publikacji: 16.05.2015

Nasi partnerzy